Upphävd författning

Förordning (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1983-09-29
Ändring införd
SFS 1983:814
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att beslut enligt 1--3 §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall meddelas av sjöfartsverket.

Ändringar

Förordning (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Ikraftträder
1984-01-01

Ändring, SFS 1998:898

Omfattning
upph.