Upphävd författning

Förordning (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-11-24
Ändring införd
SFS 1983:887 i lydelse enligt SFS 1992:865
Ikraft
1983-12-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För de garantiförbindelser som staten enligt 2 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan ställer till kassans förfogande i form av garantifond skall kassan betala en avgift till staten. Avgiften är 1,0 % per år på garantiförbindelsens belopp upp till 167 miljoner kronor och 2,0 % på belopp däröver.
Avgiften skall betalas i förskott senast den 1 januari varje år. Förordning (1992:865).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond

  Ikraftträder
  1983-12-13

Förordning (1985:817) om ändring i förordningen (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter för år 1985.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-12-10

Förordning (1992:865) om ändring i förordningen (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. Avgift för år 1992 avseende belopp överstigande 167 miljoner kronor skall betalas senast den 1 september 1992.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1992-08-01

Förordning (2002:182) om upphävande av förordningen (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond

Omfattning
upph.