Upphävd författning

Förordning (1984:205) om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1984-04-26
Ändring införd
SFS 1984:205
Ikraft
1984-05-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att en församling som med stöd av 5 § 1 mom.första stycket i den numera upphävda lagen (1961:436) om församlingsstyrelse har beviljats befrielse från skyldighet att utse kyrkofullmäktige skall åtnjuta sådan befrielse även efter utgången av år 1985.

Ändringar

Förordning (1990:902) om upphävande av förordningen (1984:205) om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyl- dighet att utse kyrkofullmäktige

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1992-01-01