Upphävd författning

Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Ändring införd
SFS 1984:226
Ikraft
1984-05-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller arbetstagare med pensionsrätt enligt allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän eller statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).

Tillgodoräkning av tjänsteår

2 §  Arbetstagaren får som tjänsteår för pension eller livränta tillgodoräkna sig den tid, varunder han eller hon varit tjänstledig för att ingå i sekretariatet vid konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa (Stockholmskonferensen). Ledigheten skall hos statens löne- och pensionsverk redovisas som ledighet för offentligt uppdrag.

Ändringar

Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner för statsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat

Förarbeten
Prop. 1983/84:55
Ikraftträder
1984-05-29

Ändring, SFS 1991:1430

    Omfattning
    upph.