Upphävd författning

Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
SFS 1984:308
Ikraft
1984-06-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning avser verksamheten vid Scandianvian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö.

2 §  För statens kostnader för pass- och tullkontroll samt för sådan kontroll som avses i 1 § lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö skall terminalinnehavaren betala avgift till staten.

3 §  Avgiften är 300 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad.

4 §  Avgiften tas ut genom räkning från luftfartsverket.

[S2]För betalningen får borgen eller förskott krävas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Övergångsbestämmelse

För kontroll som äger rum före den 1 juli 1984 utgör avgiften 150 000 kronor.
Ikraftträder
1984-06-07

Förordning (2004:1112) om upphävande av förordningen (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Omfattning
upph.