Upphävd författning

Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1984-05-30
Ändring införd
SFS 1984:326 i lydelse enligt SFS 1989:123
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens kulturråd får lämna statsbidrag till kulturella ändamål. För sådana ändamål får bidrag också lämnas till en i Sverige verksam samisk organisation i ett annat nordiskt land. Förordning (1989:123).

2 §  Rådet beslutar om fördelningen av de medel som är tillgängliga under ett budgetår.

3 §  Rådet får besluta villkor för bidragen. Sådana villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som betalats ut eller en del av det, om villkoren inte uppfylls.

4 §  Rådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1988:828) om ändring i förordningen (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:123) om ändring i förordningen (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1989-05-01

Ändring, SFS 2012:517

Omfattning
upph.