Upphävd författning

Förordning (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:532 i lydelse enligt SFS 2003:936
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § Har upphävts genom förordning (2003:936).
2 § Har upphävts genom förordning (2003:936).
3 § Har upphävts genom förordning (2003:936).

4 §  Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för 1985 års folk- och bostadsräkningsregister och ansvarar för driften av registret. Förordning (2003:936).

Ändringar

Förordning (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning

    Ikraftträder
    1984-07-01

Förordning (2003:936) om ändring i förordningen (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning

Omfattning
upph. 1, 2, 3 §§; ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2018:361) om upphävande av förordningen (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning

Omfattning
upph.