Upphävd författning

Förordning (1984:743) om viss begränsning av tidskoefficienten i fråga om bostadslån

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-08-30
Ändring införd
SFS 1984:743
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Tidskoefficienten enligt 8 § första stycket förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån får under år 1985 höjas med sammanlagt högst tre procent. För ärenden enligt tredje stycket samma paragraf, i vilka preliminärt lånebeslut har meddelats under år 1984, får dock tidskoefficienten under år 1985 höjas med sammanlagt högst fyra procent.

Ändringar

Förordning (1984:743) om viss begränsning av tidskoefficienten i fråga om bostadslån

Ikraftträder
1985-01-01

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.