Förordning (1984:750) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1984-09-13
Ändring införd
SFS 1984:750
Ikraft
1984-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva skall träda i kraft den 1 oktober 1984. Lagen tillämpas beträffande arvsskatt på arv efter person som avlider den 5 september 1984 eller därefter och beträffande gåvoskatt på gåva för vilken skattskyldighet uppkommer vid nämnda tidpunkt eller därefter.

Ändringar

Förordning (1984:750) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

    Ikraftträder
    1984-10-01