Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-11-15
Ändring införd
SFS 1984:819 i lydelse enligt SFS 2007:904
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om anmälningar av lediga anställningar vid myndigheterna under regeringen.

[S2]Förordningen tillämpas inte på anställningar som lärare vid sameskolor eller specialskolor eller vid Nationellt centrum för flexibelt lärande. Förordning (2001:1202).

Platsanmälan

2 §  När en myndighet kungör en anställning ledig till ansökan eller vidtar någon annan åtgärd för att utanför myndigheten söka personal till en ledig anställning, skall den samtidigt anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen, om inte något annat följer av andra stycket eller av 5 §.

[S2]Någon platsanmälan behöver dock inte göras, om myndigheten avser att anställa någon som är uppsagd från en statligt reglerad anställning eller som är arbetshandikappad. Förordning (1990:75).

3 § har upphävts genom förordning (1990:75).
4 § har upphävts genom förordning (1990:75).

5 §  Arbetsförmedlingen får medge undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 §, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (2007:904).

6 §  En platsanmälan enligt 2 § skall innehålla uppgifter om bland annat

 • den myndighet där anställning skall ske,
 • tjänstgöringsorten,
 • arbetsuppgifterna, kompetenskraven,
 • anställningsformen, tjänstetypen, avlöningsformen,
 • arbetets varaktighet,
 • arbetstiderna,
 • tillträdesdagen,
 • ansökningstiden.

7 §  Anmälningar enligt 2 § ska göras i sådan tid att Arbetsförmedlingen får tillfälle att förmedla sökande.

[S2]Anmälningarna görs muntligen eller skriftligen. Förordning (2007:904).

Avanmälan

8 §  När en anställning som omfattas av en anmälan enligt 2 § inte längre är ledig, ska myndigheten snarast anmäla detta till Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:904).

9 § Har upphävts genom förordning (1990:75).

Ändringar

Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar

  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1989:59) om ändring i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1990:75) om ändring i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar

  Omfattning
  upph. 3, 4, 9 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 2, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (2001:1202) om ändring i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:904) om ändring i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar

Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-01-01