Lag (1985:1005) om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:1005
Ikraft
1986-01-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter nämnda avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension skall utgöra 10,00 procent för år 1986 och 10,20 procent för år 1987.

Ändringar

Lag (1985:1005) om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension

Förarbeten
Prop. 1985/86:59
Ikraftträder
1986-01-01