Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1075
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Var och en har rätt att utan särskilt tillstånd (koncession) av regeringen anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för allmän trafik.

[S2]I fråga om elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter.

2 §  Tidigare av Kungl. Maj:t eller regeringen beviljade tillstånd (koncessioner) att anlägga sådana anläggningar som avses i 1 § skall alltjämt gälla med undantag för skyldighet att upprätthålla viss trafik (trafikeringsplikt).

Ändringar

Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.