Upphävd författning

Föreskrifter (1985:130) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1985-03-13
Ändring införd
SFS 1985:130
Ikraft
1985-04-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med stöd av 7 § kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 om bevisupptagning vid utländsk domstol föreskriver chefen för utrikesdepartementet följande.
Om en svensk domstol gör framställning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, skall framställningen sändas direkt till det centralorgan som framgår av den följande förteckningen. Av 1 § andra stycket i kungörelsen följer att domstolen i sådant fall vid behov skall sörja för att framställningen översätts till den främmande statens språk eller till något annat språk som godtas av denna.
För framställning om bevisupptagning i ett annat nordiskt land gäller cirkuläret (1975:301) för statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning.
Framställning om bevisupptagning i Österrike skall göras hos Bundesministerium fu'r Justiz, Museumstrasse 7, A-1070 Wien, Österrike, på tyska språket i enlighet med överenskommelse med Österrike till förenklande av den internationella rättshjälpen enligt 1954 års Haagkonvention.
Ytterligare upplysningar lämnas av utrikesdepartementets rättsavdelning (tel. 08/786 60 00).
Konventionsstaternas utomnordiska centralorgan är följande:
StatCentralorganKrav på översättning
Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto RicoThe Department of Justice (adr.: Office of Inter national Judicial Assistance, Department of Justice, Washington D.C. 20530, USA)(engelska rekommenderas)
BarbadosThe Registrar of the Court of Barbados, (adr.: Law Courts, Bridgetown, Barbados)
CypernMinstry of Justice (adr.: Nicosia, Cypern)
FrankrikeLe Ministère de la Justice, Service civil de l'entraide judiciaire internationale (adr.: 13, Place Vedome, 75042 Paris Cedex 01, Frankrike)franska
IsraelThe Director of the Courts (adr.: 19 Jaffa Road, Jerusalem, Israel)
ItalienMinistry of Foreign Affairs (adr.: Rom, Italien)
LuxemburgLe Parquet général près la Cour supérieure de Justice (adr.: 12 Cote d'Eich, Luxembourg-Ville, Luxem burg)engelska, franska eller tyska
NederländernaThe Public Prosecutor with the district court of the Hague (adr.: Juliana van Stolberglaan 2-4, Haag, Nederländerna)engelska, franska, nederländska eller eller tyska
PortugalThe Director General of the Judiciary Department Ministry of Justice (adr.: Praca do Comér cio, 1194 Lisboa, Codex, Portugal)portugisiska
SingaporeThe Registrar of the Supreme Court (adr.: St Andrew's Road, Singapore 0617)engelska
Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas inter nationella förbindelser Storbritannien svarar: England och WalesThe Foreign and Commonwealth Office (adr.: London SW1A 2AL, Storbritannien) The Senior Master of the Supreme Court of Judicature (Queen's Bench Division) (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL, Storbritannien)engelska
SkottlandThe Crown Agent for Scotland (adr.: Lord Advocate's Depart ment, Crown Office, 5/7 Regent Road, Edinburgh EH7, 5BL, Storbritannien)
NordirlandThe Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland (adr.: Belfast, Nordirland)
Suveräna basområdena Akrotiri och DhekeliaThe Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovreign Base Areas (adr.: Akrotiri och Dhekelia)
CaymanöarnaHis Exellency the Governor (adr.: Cayman Island)
FalklandsöarnaThe Governor (adr.: Stanley, Falkland Islands)
GibraltarThe Deputy Governor (adr.: Gi braltar)
Hong KongThe Registrar of the Supreme Court (adr.: Hong Kong)
Isle of ManHer Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man)
Tjeckoslo vakien För denThe Ministry of Justice of the
Tjeckiska Socialistiska RepublikenCzech Socialist Republic (adr.: 128 10 Praha, 2, Vysehradska 16, Tjeckoslovakien)
För den Slovakiska Socialistiska RepublikenThe Ministry of Justice of the Slovak Socialist Republic (adr.: 883 11 Bratislava, Suvorovova 12, Tjeckoslovakien)
Förbundsrepubliken Tysklandtyska
Baden W<rttembergDas Justizministerium Baden-W<rttemberg (adr.: D-7000 Stuttgart 1)
BayernDas Bayerische Staats ministerium der Justiz (adr.: D-8000 M<nchen 35)
BremenDer Präsident des Land gerichts Bremen (adr.: D-2800 Bremen)
HamburgDer Präsident des Amtsgerichts Hamburg (adr.: D-2000 Hamburg 36)
HessenDer Hessische Minister der Justiz (adr.: D-6200 Wiesbaden)
Nieder sachsenDer Niedersächsische Minister der Justiz (adr.: D-3000 Han nover)
NordrheinWestfalenDer Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (adr.: D-4000 D<sseldorf 1)
Rheinland-Das Ministerium der Justiz
Pfatz(adr.: D-6500 Mainz)
SaarlandDer Minister f<r Rechtspflege und Bundesangelegenheiten (adr.: D-6600 Saarbr<cken 1)
SchleswigHolsteinDer Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (adr.: D-2300 Kiel)
BerlinDer Senator f<r Justiz (adr.: D-1000 Berlin 62)

Ändringar

Föreskrifter (1985:130) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Ikraftträder
1985-04-09

Ändring, SFS 1988:252

    Omfattning
    upph.