Upphävd författning

Förordning (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-03-28
Ändring införd
SFS 1985:160
Ikraft
1985-04-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg skall uppräkning ske med 6,1 % av de belopp för daghem, fritidshem och familjedaghem som, enligt tredje stycket förordningen (1984:105) om anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1983 m. m., skall anses utgå enligt de före år 1984 gällande reglerna.

Ändringar

Förordning (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Ikraftträder
1985-04-25

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.