Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:315
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i frihandelsförordningen (1977:1194) rörande varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater skall tillämpas i fråga om motsvarande varuutbyte mellan Sverige och Grönland.

Ändringar

Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland