Upphävd författning

Förordning (1985:535) om skatteutjämningsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:535
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksskatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:535) om skatteutjämningsavgift

Ikraftträder
1985-07-01

Ändring, SFS 1987:566

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
    2. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:535) om skatteutjämningsavgift. Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift för åren 1986 och 1987.
    Omfattning
    upph.