Upphävd författning

Förordning (1985:667) om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen

Departement
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1985-06-27
Ändring införd
SFS 1985:667
Ikraft
1985-07-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 3 § lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m. att varje kommun senast den 1 mars 1986 till respektive länsbostadsnämnd skall lämna en särskild redovisning av kommunens bostadsförsörjningsplanering som underlag för en utvärdering av det av riksdagen år 1983 beslutade bostadsförbättringsprogrammet. Redovisningen skall avse kommunens mål för planering av bostadsförbättringar samt genomförandefrågor. Bostadsstyrelsen skall meddela ytterligare föreskrifter om hur redovisningen skall ske.

Ändringar

Förordning (1985:667) om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen

Ikraftträder
1985-07-23

Ändring, SFS 1993:1077

    Omfattning
    upph.