Upphävd författning

Förordning (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands

Version: 1985:73

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-21
Ändring införd
SFS 1985:73
Ikraft
1985-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bestämmelserna i 1 kap. 3 § fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring om att en utsänd arbetstagare och hans medföljande familjemedlemmar skall anses bosatta i riket under hela utsändningstiden gäller inte arbetstagare, som är arvodesanställda av styrelsen för internationell utveckling för arbete inom det svenska biståndet i ett annat land, eller deras medföljande familjemedlemmar enligt bestämmelserna. Inte heller gäller bestämmelsen i 1 kap. 1 § fjärde stycket andra meningen lagen (1976:380) om arbetsskade försäkring om att en utsänd arbetstagare skall vara försäkrad för arbetsskada under hela utsändningstiden beträffande sådana arbetstagare som nyss sagts.

Ändringar

Förordning (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands

    Ikraftträder
    1985-04-01

Förordning (1994:863) om upphävande av förordningen (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands

    Omfattning
    upph.