Förordning (1985:827) om belopp för år 1984 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:827
Ikraft
1984-01-01
Tidsbegränsad
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer att det belopp som avses i 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall vara 250 kronor för år 1984.

Ändringar

Förordning (1985:827) om belopp för år 1984 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Ikraftträder
1984-01-01