Förordning (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Ändring införd
SFS 1985:877
Ikraft
1986-01-01
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet får bedrivas i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet enligt 16 § miljöskyddsförordningen (1981:574).

[S2]Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de av följande kommuner som skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att delta i denna verksamhet, nämligen Haninge, Tyresö, Gnosjö, Helsingborg, Varberg, Ale, Örebro, Sandviken och Bräcke.

2 §  I kommun, där försöksverksamhet bedrivs enligt 1 §, skall anmälningar enligt 16 och 17 §§miljöskyddsförordningen (1981:574) göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden i stället för till länsstyrelsen. Nämnden skall snarast möjligt sända ett exemplar av anmälningshandlingarna till statens naturvårdsverk och länsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1988:1426) om fortsatt giltighet av förordningen (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljö- farlig verksamhet

    Omfattning
    forts. giltighet
    Ikraftträder
    1989-01-01