Upphävd författning

Förordning (1985:953) om central valmyndighet

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-11-28
Ändring införd
SFS 1985:953 i lydelse enligt SFS 1999:906
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksskatteverket skall vara central valmyndighet enligt 1 kap. 15 § vallagen (1997:157). Förordning (1999:906).

Ändringar

Förordning (1985:953) om central valmyndighet

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1997:172) om ändring i förordningen (1985:953) om central valmyndighet

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1999:906) om ändring i förordningen (1985:953) om central valmyndighet

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:240

Omfattning
upph.