Förordning (1986:1028) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1028
Ikraft
1986-12-21
Tidsbegränsad
1987-12-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 2--4, 6, 8 och 9 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236), som enligt förordning (1985:1012) skall tillämpas till och med den 20 december 1986, skall fortsätta att tillämpas till och med den 20 december 1987.

Ändringar

Förordning (1986:1028) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)

Förarbeten
Prop. 1986/87:28
Ikraftträder
1986-12-21