Lag (1986:1202) med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
SFS 1986:1202
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen får, i den utsträckning som bedöms vara nödvändig av samhällsekonomiska skäl, meddela föreskrifter om de betalningsvillkor som i yrkesmässig verksamhet säljare eller kreditgivare skall tillämpa gentemot konsumenter vid kreditköp av varor, tjänster eller andra nyttigheter. Regeringen får också meddela föreskrifter om skyldighet för säljare och kreditgivare att lämna de upplysningar som behövs för myndigheternas tillsyn.

Ändringar

Lag (1986:1202) med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp

Förarbeten
Prop. 1986/87:27
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1989:959) om fortsatt giltighet av lagen (1986:1202) med bemyndi- gande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:15
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1990-01-01