Upphävd författning

Förordning (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1232
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till ledning för registreringen hos riksskatteverket av skattskyldiga enligt lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser skall uppgifter lämnas av försäkringsinspektionen beträffande livförsäkringsbolag och understödsföreningar och av länsstyrelse beträffande pensionsstiftelser.

[S2]Skattskyldig som den 15 april 1987 inte har fått uppgift från riksskatteverket om registrering skall anmäla detta till verket. Sådan anmälan skall göras senast fyra månader efter den dag som enligt 4 § nämnda lag ligger till grund för förmögenhetsvärderingen.

2 §  I fråga om tillfällig förmögenhetsskatt skall, utöver vad som framgår av 1 § andra stycket förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter, bestämmelserna i 3--4, 9 samt 17--20 §§ nämnda förordning tillämpas.

Ändringar

Förordning (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser

Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (2002:826) om upphävande av förordningen (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser

Omfattning
upph.