Upphävd författning

Förordning (1986:1282) om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1282
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I artikel I, 1 (b) i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling finns det intaget en värdegräns om 150 000 särskilda dragningsrätter (SDR) hos internationella valutafonden. Denna värdegräns skall enligt förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling tillämpas av vissa myndigheter. Regeringen föreskriver att värdegränsen skall motsvaras av 1 254 000 svenska kronor.

Ändringar

Förordning (1986:1282) om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling

Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:101

    Omfattning
    upph.