Upphävd författning

Förordning (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-12-16
Ändring införd
SFS 1986:1348 i lydelse enligt SFS 1990:1280
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela sådana verkställighetsföreskrifter om
 1. beräkning av produktionskostnad för djur i jordbruk eller renskötsel som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370),
 2. beräkning av avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen med egen bil som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33 § samma lag,
 3. värdering av bilförmån och kostförmån som avses i 42 § tredje stycket samma lag. Förordning (1990:1280).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)

  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1312) om ändring i förordningen (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:1280) om ändring i förordningen (1986:1384) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 2000:866

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som skall tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.