Upphävd författning

Förordning (1986:149) om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-03-20
Ändring införd
SFS 1986:149
Ikraft
1986-04-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ledamöter och suppleanter i pensionsdelegation och försäkringsnämnd hos en allmän försäkringskassa skall med avseende på den mandatperiod som börjar den 1 juli 1986 utses för en tid av sex månader.

2 §  Ledamöter och suppleanter i socialförsäkringsnämnd hos en allmän försäkringskassa skall med avseende på den mandatperiod som börjar den 1 januari 1987 utses för en tid av två och ett halvt år.

Ändringar

Förordning (1986:149) om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa

Förarbeten
Prop. 1985/86:73
Ikraftträder
1986-04-17

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.