Upphävd författning

Tillkännagivande (1986:178) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1986-04-03
Ändring införd
SFS 1986:178
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen ger tillkänna följande.
Avtal om immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. har träffats i följande överenskommelser
  1. 1) konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare,
  2. 2) europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål,
  3. 3) överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål.

Ändringar

Tillkännagivande (1986:178) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Ändring, SFS 1987:785

    Omfattning
    upph.