Upphävd författning

Förordning (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-05-15
Ändring införd
SFS 1986:302 i lydelse enligt SFS 1988:478
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sjöfartsverket får meddela sådana föreskrifter om prejning och visitering samt förande av dagbok som avses i 59 a och 299 §§sjölagen (1891:35 s. 1). Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter samråd med rikspolisstyrelsen, överbefälhavaren, kustbevakningen och generaltullstyrelsen. Förordning (1988:478).

Ändringar

Förordning (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s.1)

    Ikraftträder
    1986-07-01

Förordning (1988:478) om ändring i förordningen (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s.1)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1994:1279

    Omfattning
    upph.