Upphävd författning

Lag (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Ändring införd
SFS 1986:343
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i olika former av utbildning utöver vad som följer av skollagen (1985:1100) och andra lagar.

Ändringar

Lag (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning

Förarbeten
Prop. 1985/86:117
Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 2010:801

Omfattning
upph.