Lag (1986:498) om tillämpning av valutalagen (1939:350)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:498
Ikraft
1986-07-01
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § första stycket 1, 2 och 4--9 samt 5 § 1 och 3 valutalagen (1939:350) skall tillämpas under tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987.

Ändringar

Lag (1986:498) om tillämpning av valutalagen (1939:350)

Förarbeten
Prop. 1985/86:143
Ikraftträder
1986-07-01