Förordning (1986:631) om belopp för år 1985 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-26
Ändring införd
SFS 1986:631
Ikraft
1985-01-01
Tidsbegränsad
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer att det belopp som avses i 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp/n1/ skall vara 250 kronor för år 1985.

Ändringar

Förordning (1986:631) om belopp för år 1985 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Ikraftträder
1985-01-01