Inaktuell version

Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87

Version: 1986:691

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1986-02-13
Ändring införd
SFS 1986:68 i lydelse enligt SFS 1986:691
Ikraft
1986-03-11
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1986/87.
Varuslag Procentandel av basmängden Kol 60 Motorbensin 47 Fotogen 200 Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 63 Övriga eldningsoljor 50 Gasol 25
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara den angivna procentandelen för respektive varuslag. Förordning (1986:691).

Ändringar

Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87

  Ikraftträder
  1986-03-11

Förordning (1986:691) om ändring i förordningen (1986:68) om beredskapslag- ring av olja och kol under lagringsåret 1986/87

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-10-01