Upphävd författning

Förordning (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-09-04
Ändring införd
SFS 1986:690
Ikraft
1986-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen får ersättning av statsmedel lämnas enligt denna förordning för älgar fällda under tiden den 1 september 1986--den 30 juni 1987.

2 §  Ersättning får lämnas för älgar som, på grund av att halten cesium--137 i älgköttet överstiger det av statens livsmedelsverk tillämpade riktvärdet för saluhållande av livsmedel, antingen har förstörts eller tagits om hand av slakteri.

[S2]Ersättning får lämnas med 2 200 kronor för vuxen älg och 1 000 kronor för älgkalv.

3 §  Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen.

4 §  Ytterligare föreskrifter om ersättning enligt denna förordning får meddelas av statens naturvårdsverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet

Ikraftträder
1986-10-01

Förordning (1990:867) om upphävande av förord- ningen (1986:690) om ersätt- ning för fällda älgar med för höga halter av radio- aktivitet

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet skall upphöra att gälla vid utgången av juli 1990.
  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden i vilka ansökan inkommit dessförinnan.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-08-01