Upphävd författning

Lag (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-02-20
Ändring införd
SFS 1986:74
Ikraft
1986-02-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har vid ett kyrkofullmäktigval mer än hälften av det föreskrivna antalet fullmäktige i församlingen inte blivit utsedda, skall valet i församlingen göras om. Det nya valet skall gälla samtliga platser i fullmäktige.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1985/86:88
Ikraftträder
1986-02-26

Ändring, SFS 1987:1335

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.
    2. Genom denna lag upphävs lagen (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall. Den lagen tillämpas dock även efter angivna tidpunkt, om det val som skall göras om har avslutats dessförinnan.
    Omfattning
    upph.