Upphävd författning

Lag (1986:753) om kommunal tjänsteexport

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1986-10-31
Ändring införd
SFS 1986:753
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landstingskommuner får tillhandahålla kommunala tjänster för export enligt föreskrifterna i denna lag.

[S2]Med kommunala tjänster avses i lagen sådana nyttigheter i form av kunskaper och erfarenheter som finns i kommunernas och landstings- kommunernas verksamhet.

2 §  Kommunerna och landstingskommunerna får tillhandahålla tjänsterna åt företag i Sverige eller åt staten, om de inte gör andra åtaganden än att lämna dem sina tjänster.

[S2]Kommunernas och landstingskommunernas medverkan skall ske på affärsmässiga grunder.

3 §  Om det finns särskilda skäl till det, får regeringen för visst fall medge att kommunerna och landstingskommunerna tillhandahåller tjänsterna under andra förutsättningar än dem som anges i 2 § första stycket. Regeringen skall därvid ange de villkor som behövs för att begränsa det kommunala risktagandet.

Ändringar

Lag (1986:753) om kommunal tjänsteexport

Ändring, SFS 2001:151

Omfattning
upph.