Upphävd författning

Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken

Version: 1991:792

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987:1021 i lydelse enligt SFS 1991:792
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungörelse i ortstidning enligt 16 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ske i tidning på ort, där någon av makarna är folkbokförd. Avser kungörelsen gåva och är makarna folkbokförda på olika orter, skall kungörelse ske i tidning på den ort där givaren är folkbokförd. Förordning (1991:792).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken

    Ikraftträder
    1988-01-01

Förordning (1991:792) om ändring i förordningen (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken

Förordning (2011:982) om upphävande av förordningen (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en ansökan eller anmälan som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2011-10-01