/r1/ Lag (1987:1188) om tullnedsättning under viss tid för gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
SFS 1987:1188
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att tullsatsen vid import av gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer ur tulltaxenr 59.02 B. tulltaxelagen (1987:1068) skall -- utan hinder av vad som föreskrivs i tulltaxelagen -- uppgå till 9 % under tiden den 1 januari 1988--den 31 december 1989.

Ändringar

Lag (1987:1188) om tullnedsättning under viss tid för gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer

Förarbeten
Prop. 1987/88:42
Ikraftträder
1988-01-01