Upphävd författning

Förordning (1987:1232) med bemyndigande för datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
SFS 1987:1232
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  • DIFS 1999:1: Datainspektionens föreskrifter om upphävande av inspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxerings­ revision och tullrevision, m.m.
Datainspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m. Innan datainspektionen meddelar sådana föreskrifter, skall inspektionen samråda med riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1232) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1999:102) om upphävande av förordningen (1987:1232) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om behandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.