DIFS 1999:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande av inspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxerings­ revision och tullrevision, m.m.

Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Leif Lindgren

DIFS 1999:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande

av inspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2)

om granskning av personregister med hjälp av

automatisk databehandling (ADB) vid taxerings­

revision och tullrevision, m.m.;

beslutade den 29 mars 1999.

Datainspektionen föreskriver med stöd av förordningen

(1987:1232) med bemyndigande för Datainspektionen att

meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231)

om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. att

Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av

personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB)

vid taxeringsrevision och tullrevision, m.m. skall upphöra att

gälla den 1 april 1999.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i fråga om

behandlingar som påbörjats före den 1 april 1999.

ULF WIDEBÄCK

Leif Lindgren

Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Leif Lindgren

DIFS 1999:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande

av inspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2)

om granskning av personregister med hjälp av

automatisk databehandling (ADB) vid taxerings­

revision och tullrevision, m.m.;

beslutade den 29 mars 1999.

Datainspektionen föreskriver med stöd av förordningen

(1987:1232) med bemyndigande för Datainspektionen att

meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231)

om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. att

Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av

personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB)

vid taxeringsrevision och tullrevision, m.m. skall upphöra att

gälla den 1 april 1999.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i fråga om

behandlingar som påbörjats före den 1 april 1999.

ULF WIDEBÄCK

Leif Lindgren

Pris: 25 kr, inklusive moms.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Pris: 25 kr, inklusive moms.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.