Inaktuell version

Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-01-29
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2008:1114
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m. Förordning (2005:19).

Utbildning

2 §  Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1114).

Utrustning

3 §  Parkeringsvakter skall när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.

[S2]Uniformen skall vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.

[S3]Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av rikspolisstyrelsen.

4 § Har upphävts genom förordning (2005:19).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

  Ikraftträder
  1987-03-01

Förordning (1992:1284) om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1999:340) om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Omfattning
ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2005:19) om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.
Omfattning
upph. 4 §, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2008:1114) om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1254) om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-01-01