Förordning (1987:430) om tillsättande av vissa tjänster vid patentbesvärsrätten

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1987-06-30
Ändring införd
SFS 1987:430
Ikraft
1987-06-30
Tidsbegränsad
1987-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vad som sägs i denna förordning gäller vid tillsättning första gången av de tjänster som från och med den 1 juli 1987 inrättas vid patentbesvärsrätten.

[S2]Med tjänst avses i denna förordning även långtidsvikariat.

2 §  Tillsätts tjänsten med någon som vid utgången av juni månad 1987 innehar en tjänst vid patent- och registreringsverket tillämpas inte

Ändringar

Förordning (1987:430) om tillsättande av vissa tjänster vid patentbesvärsrätten

Ikraftträder
1987-06-30