Förordning (1987:705) om utbetalning av vissa statliga personalpensionsförmåner för tiden juli--december 1987

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
SFS 1987:705
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid utbetalning av en förmån, som avses i denna förordning, skall förmånen för juli--december 1987 beräknas på grundval av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som har fastställts för år 1987 ökat med 400 kronor.

2 §  Följande förmåner skall beräknas på det sätt som anges i 1 §:

  1. bruttobelopp av pensionsförmån enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  2. bruttobelopp och basbelopp av pension enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente,
  3. pension på grund av anställning i någon av försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:705) om utbetalning av vissa statliga personalpensionsförmåner för tiden juli-december 1987

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Förordningen gäller till utgången av år 1987 men skall även därefter tillämpas på utbetalning, som avser tiden juli--december 1987.
Ikraftträder
1987-07-01