Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:789
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem upphävs lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, när samboförhållandet har upphört före ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett förfogande utan samtycke över egendom före ikraftträdandet.

Ändringar

Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem

    Ikraftträder
    1988-01-01