Förordning (1987:79) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-03-05
Ändring införd
SFS 1987:79
Ikraft
1986-01-01
Tidsbegränsad
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § första stycket förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp till 137 400 kronor för år 1986.

Ändringar

Förordning (1987:79) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Ikraftträder
1986-01-01