Upphävd författning

Förordning (1987:902) om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-09-24
Ändring införd
SFS 1987:902 i lydelse enligt SFS 1991:34
Ikraft
1987-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Varje kommun skall under året 1991 före den 15 september lämna statistiska centralbyrån de uppgifter som har antecknats i betygskatalogen för sådana elever som under året har slutfört årskurs 9 i kommunens grundskola eller eljest avslutat sin skolgång där. Förordning (1991:34).

2 §  Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk databehandling.

3 §  Statistiska centralbyrån får använda uppgifterna endast för sitt register "Elever i årskurs 9 -- statistikregister", vilket har inrättats med stöd av tillstånd från datainspektionen den 16 februari 1987.

4 §  Statistiska centralbyrån får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Ändringar

Förordning (1987:902) om uppgifter till Statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9

  Ikraftträder
  1987-10-15

Förordning (1988:1132) om ändring i förordningen (1987:902) om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1991:34) om ändring i förordningen (1987:902) om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-03-01

Förordning (1995:1268) om upphävande av förordningen (1987:902) om uppgifter till Statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9

  Omfattning
  upph.