Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m. m.;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1150
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
När ett beslut om ändring i den territoriella pastoratsindelningen eller om samfällighetsbildning enligt 3 eller 5 kap. kyrkliga indelningslagen (1988:185) har vunnit laga kraft skall en kopia av beslutet sändas till
 • riksskatteverket,
 • kammarkollegiet,
 • kyrkofondens styrelse,
 • statistiska centralbyrån,
 • länsstyrelsen,
 • skattemyndigheten,
 • svenska kyrkans centralstyrelse,
 • domkapitlet,
 • egendomsnämnden. Förordning (1990:1287).

Ändringar

Förordning (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m.m.

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1990:1287) om ändring i förordningen (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1992:1109

  Omfattning
  upph.