Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1213 i lydelse enligt SFS 1989:312
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet enligt lagen (1988:846) om ungdomsbosparande skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 9,75 % årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 %. Förordning (1989:312).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas från och med den 1 december 1988.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:13) om ändring i förordningen (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1989:312) om ändring i förordningen (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1989:603) om upphävande av förordningen (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-09-01