Upphävd författning

/r1/ Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-03-24
Ändring införd
SFS 1988:125
Upphäver
Tillkännagivande (1987:785) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avtal om sådan immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl. har träffats i följande överenskommelser.
  1. 1) Konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare.
  2. 2) Europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål.
  3. 3) Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål.
  4. 4) Överenskommelsen den 26 juni 1986 mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om rättshjälp i brottmål.
  5. 5) Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.

Ändringar

Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Ändring, SFS 1990:172

    Omfattning
    upph.