Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-04-07
Ändring införd
SFS 1988:146
Ikraft
1988-05-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Den överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 8 juni 1987 skall gälla här i landet. Överenskommelsen i engelsk och svensk text bifogas denna förordning som */k/ bilaga.

Ändringar

Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förarbeten
Prop. 1987/88:38
Ikraftträder
1988-05-08